Show More
מצלמות בבית ספר

התקנת 32 מצלמות באיכות גבוהה על בסיס תשתית רשת עם מתח (מצלמות ללא שנאי) בבית ספר. חיבור המערכת לזוג מסכי ענק בחדר מנהלת