Show More
תחזוקת לקוח קצה - הכל כולל הכל

תחזוקת תחנות עבודה ושרתים, תשתית מחשבים, טלפון ואינטרקום, לחצני דלת, תשתית של יס, ציוד תקשורת של בזק, סלקום ובזק בינלאומי שעוני נוכחות וקודני דלת